Mesačné archívy: apríl 2020

Aprílové aktualizácie učebných pomôcok už dostupné …

Napriek tomuto ťažkému obdobiu sa vývojárske práce nezastavili a 9.4.Vám prinášame prvé aprílové aktualizácie. Nakoľko aktualizácií je veľmi veľa a dotýkajú sa takmer všetkých častí (modulov) našich produktov, sú tieto zatiaľ dostupné pre: PC CD AUTOŠKOLA 2018 SK (aj pre reedície v priebehu roku 2019), PC USB AUTOŠKOLA SK (podľa príslušného kódu),   PC USB […]