Licencia do 31. 12. 2024

 35.00

Nová licencia / Predĺženie platnej licencie do konca roku 2024. Licenčný list sa vystavuje na základe vyplnenej žiadosti – registrácia autoškoly. Licencia zahŕňa bezplatné aktualizácie USB verzie Pravidiel cestnej premávky počas jej platnosti. (5,- € / mesiac)