DRIVING SCHOOL – AUTÓSISKOLA “EN-HU”

(min. resolution / min. felbontás 1280 x 760 px)

  • Edition: February 2024!
  • Would you like to go to driving school?
  • Would you like to extend your road traffic knowledge?
  • Then this educational aid is the right one for you!
  • 2024. februári kiadás!
  • Autósiskolába készül?
  • Szeretné bővíteni tudását a közúti forgalom új szabályaiból?
  • Akkor éppen önnek szól ez a taneszköz!

ENGLISH PART

I believe that this software product will help you to learn the new road traffic rules, valid from 1st of April 2023, 1st of March 2022, 30th of March, 1st of July, 6th of July 2022 and 1st of January 2023, the new traffic signs as well as the essential part of how to act even in the most difficult traffic situations. The final tests are configured according to the real ones used while the final traffic regulation exams are done for 2024. Of course, it also includes the drawn animated traffic situations, extra traffic situations, detailed illustrations of road traffic laws, the most common vehicle failures and the terminology dictionary.

MAIN MENU – FŐ MENU

Main menu - Főmenu

MAGYAR RÉSZ

Bízok benne, hogy segítségére lesz a 2023. április 1-től, 2022. március 1-től és március 30-tól, július 1-től, július 6-tól és 2023. január 1-től érvénybe lépett új közúti közlekedési szabályok, új közlekedési jelzések, valamint akár a legbonyolultabb közlekedési helyzetekben a helyes viselkedés alapjainak elsajátításánál. Az új záró vizsgatesztek azon éles tesztek alapján vannak összeállítva, amelyeket a közúti közlekedési szabályokból vizsgázók a 2024 év záróvizsgáin használnak (májusi kiadás). Nem hiányoznak a rajzolt animált közlekedési helyzetek, extra közlekedési helyzetek, aprólékosan illusztrált közúti közlekedési szabályok és a gépjármű leggyakoribb meghibásodásai.

ILLUSTRATED ROAD TRAFFIC REGULATIONS

Illustrated Road Traffic Regulations

In the part “Illustrated Road Traffic Regulations” you can find the detailed illustrated traffic rules and regulations, that is Act No. 8/2009 Collection of Laws. It consists of more than 634 illustrations and 23 animations. The text size can be enlarged or made smaller.

ILLUSZTRÁLT KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS SZABÁLYAI

Illusztrált közúti közlekedés szabályai

Az „Illusztrált közúti közlekedés szabályai” részben – megtalálja az aprólékosan illusztrált közúti forgalmi szabályokat, vagyis a TK 8/2009 sz. törvényt. több mint 634 illusztrációt és 23 animációt tartalmaz. A szöveg méretét lehet növelni vagy kisebbíteni.

NEW TRAFFIC SIGNS –

valid from 1st of April 2020 and 30th of March 2022

NEW Traffic signs
NEW Traffic signs

In the part “New traffic signs” there are all the new traffic signs, their names, their division. Within the traffic signs division you click on the displayed traffic signs in the group and at the same time all the required information is displayed as that particular/chosen traffic sign. The English translantion of the description of the traffic signs is available from april 2021.

ÚJ KÖZÚTI JELZÉSEK –

érvényes 2020. április 1-től és 2022. március 30-tól

ÚJ közúti jelzések

Az „Új közúti jelzések” részben található az összes új közúti jelzés, ezeknek a megnevezése és az elosztása. A közúti jelzések elosztott csoportjaiban az adott ábrázolt jelzésekre kattint és nyomban megjelennek a kiválasztott jelzésre vonatkozó szükséges információk. A közúti jelzések leírásainak Magyar fordítása már elérhető!

TRAFFIC SIGNS – valid till 31st of March 2020

Traffic signs

In the part “Traffic signs” there are all the traffic signs, their names, their division and visual display of the traffic signs in the real situations. Within the traffic signs division you click on the displayed traffic signs in the group and at the same time all the required information is displayed as that particular/chosen traffic sign.

KÖZÚTI JELZÉSEK – érvényes 2020. március 31-ig

Közúti jelzések

A „Közúti jelzések” részben található az összes közúti jelzés, ezeknek a megnevezése, elosztása és a közúti jelzések ábrázolása reális helyzetekben. A közúti jelzések elosztott csoportjaiban az adott ábrázolt jelzésekre kattint és nyomban megjelennek a kiválasztott jelzésre vonatkozó szükséges információk.

TRAFFIC SITUATIONS

Traffic situations

In the part “Traffic situations” you can make yourself familiar with traffic situations by watching 3D animations. The traffic situations also involve the theoretical preparation. You can also find here the traffic situation description, extensive analysis and the solution how to drive through. While the test tasks are being studied, the animations can be played. This part also includes the trial tests from different traffic situations.

FORGALMI HELYZETEK

Forgalmi helyzetek

A „Forgalmi helyzetek” részben megismerkedik a forgalmi helyzetekkel és a 3D animációk nézegetésével. A „Forgalmi helyzetek“ teoretikus előkészületet is tartalmaz. Itt találja a forgalmi helyzet leírását, a forgalmi helyzet megoldását és terjedelmes elemzését. A tesztkérdések tanulmányozásánál az animációkat le lehet játszani. Ez a rész a forgalmi helyzetekre vonatkozó vizsgateszteket is tartalmaz.

NEW – PRACTICING THE TESTS QUESTIONS

(valid from 1st of April 2023)

Pacticing the test questions

In the part “Practicing new theory test questions” (valid from April 1, 2023) you will practice your knowledge of road traffic rules. The test questions are divided into 10 syllables and are displayed to you based on the selected driver’s license group. From now on, you don’t have to learn questions that won’t contain the final exam. By clicking on one of the answers, you will immediately see whether you have answered correctly.
All test questions can be moved 10 steps forward and backward by clicking the right mouse button.

ÚJ  – TESZTKÉRDÉSEK GYAKORLÁSA

(érvényes 2023. április 1-től)

Új tesztkérdések gyakorlása

Az “Új tesztkérdések gyakorlása” részben (2023. április 1-től érvényes) a KRESZ ismereteit gyakorolhatja. A tesztkérdések témakörökre vannak osztva, és a kiválasztott jogosítványcsoport alapján jelennek meg. Mostantól nem kell olyan kérdéseket tanulnia, amelyek nem lesznek a záróvizsgán. Ha valamelyik válaszra kattint, azonnal látni fogja, hogy helyesen válaszolt-e.

Az összes tesztkérdés 10 lépéssel előre és hátra mozgatható a jobb egérgombbal.

NEW – RANDOMLY GENERATED TESTS

(valid from 1st of April 2023)

Randomly generated theory test

Randomly generated “New driver theory tests” starts when you click on the driver’s license group selection – the time automatically starts, which is 30 minutes. The time can be turned off by right-clicking on the clock. After completing the testing, you can return to the individual questions – incorrectly answered questions are shown in red and correctly answered questions in green. The theory tests are based on new real test questions.

ÚJ  – VÉLETLENSZERŰEN GENERÁLT TESZT

(érvényes 2023. április 1-től)

Véletlenszerűen generált teszt

Az “Új vizsgatesztek” részben a jogosítványcsoport kiválasztására kattintva elindul a tesztelés, automatikusan elindul az idő, ami 30 perc. Az óra jobb gombbal az órára kattintva kikapcsolható. A tesztelés befejezése után visszatérhet az egyes kérdésekhez – a hibásan megválaszolt kérdések piros, a helyesen megválaszolt kérdések zöld színnel jelennek meg. A vizsgatesztek valódi tesztkérdések alapján vannak létrehozva.

WRONG ANSWERS from completed tests

Wrong answers

In the new “Wrong answers” section, you can repeat incorrectly answered or unanswered test questions from completed final tests. You can delete individual questions from the database.

The database is automatically deleted after reaching 5000 incorrectly answered questions.

HELYTELEN VÁLASZOK a befejezett tesztekből

 

Helytelen válaszok

Az új “Helytelen válaszok” részben megismételheti a kitöltött zárótesztek helytelenül megválaszolt vagy megválaszolatlan tesztkérdéseit. Az egyes kérdéseket törölheti az adatbázisból.

5000 helytelenül megválaszolt kérdés elérése után az adatbázis automatikusan törlődik.

THE MOST COMMON VEHICLE FAILURES

The most common vehicle failures

In the part “The most common vehicle failures” you can find the anwers from the area of the most common and frequent vehicle failures.

A GÉPJÁRMŰ LEGGYAKORIBB MEGHIBÁSODÁSAI

Gépjármű leggyakoribb meghibásodásai

A „Gépjármű leggyakoribb meghibásodásai” részben a jármű legszokványosabb meghibásodásainak területével összefüggő kérdések és válaszok találhatóak.

TERMINOLOGY VOCABULARY

Terminology vocabulary

The project was extended by “Terminology vocabulary”. Within this part you can find the explanations and comments to the most frequent specific words and terminology.

AVAILABLE only on PC USB Flash drive

ELÉRHETŐ csak PC USB kulcson

Kingston Exodia USB