Driving school - Autósiskola EN-HU USB

DRIVING SCHOOL – AUTÓSISKOLA “EN-HU”

(min. resolution / min. felbontás 1280 x 760 px)

  • Edition: January 2023!
  • Would you like to go to driving school?
  • Would you like to extend your road traffic knowledge?
  • Then this educational aid is the right one for you!
  • 2023. januári kiadás!
  • Autósiskolába készül?
  • Szeretné bővíteni tudását a közúti forgalom új szabályaiból?
  • Akkor éppen önnek szól ez a taneszköz!

ENGLISH PART

I believe that this software product will help you to learn the new road traffic rules, valid from 1st of March 2022, 30th of March, 1st of July, 6th of July 2022 and 1st of January 2023, the new traffic signs as well as the essential part of how to act even in the most difficult traffic situations. The final tests are configured according to the real ones used while the final traffic regulation exams are done for 2023. Of course, it also includes the drawn animated traffic situations, extra traffic situations, detailed illustrations of road traffic laws, the most common vehicle failures and the terminology dictionary.

MAIN MENU – FŐ MENU

Main menu - Fő menu

MAGYAR RÉSZ

Bízok benne, hogy segítségére lesz a 2022. március 1-től és március 30-tól, július 1-től, július 6-tól és 2023. január 1-től érvénybe lépett új közúti közlekedési szabályok, új közlekedési jelzések, valamint akár a legbonyolultabb közlekedési helyzetekben a helyes viselkedés alapjainak elsajátításánál. Az új záró vizsgatesztek azon éles tesztek alapján vannak összeállítva, amelyeket a közúti közlekedési szabályokból vizsgázók a 2023-as év záróvizsgáin használnak (májusi kiadás). Nem hiányoznak a rajzolt animált közlekedési helyzetek, extra közlekedési helyzetek, aprólékosan illusztrált közúti közlekedési szabályok és a gépjármű leggyakoribb meghibásodásai.

ILLUSTRATED ROAD TRAFFIC REGULATIONS

Illustrated Road Traffic Regulations

In the part “Illustrated Road Traffic Regulations” you can find the detailed illustrated traffic rules and regulations, that is Act No. 8/2009 Collection of Laws. It consists of more than 634 illustrations and 23 animations. The text size can be enlarged or made smaller.

ILLUSZTRÁLT KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS SZABÁLYAI

Illusztrált közúti közlekedés szabályai

Az „Illusztrált közúti közlekedés szabályai” részben – megtalálja az aprólékosan illusztrált közúti forgalmi szabályokat, vagyis a TK 8/2009 sz. törvényt. több mint 634 illusztrációt és 23 animációt tartalmaz. A szöveg méretét lehet növelni vagy kisebbíteni.

NEW TRAFFIC SIGNS –

valid from 1st of April 2020 and 30th of March 2022

NEW Traffic signs
NEW Traffic signs

In the part “New traffic signs” there are all the new traffic signs, their names, their division. Within the traffic signs division you click on the displayed traffic signs in the group and at the same time all the required information is displayed as that particular/chosen traffic sign. The English translantion of the description of the traffic signs is available from april 2021.

ÚJ KÖZÚTI JELZÉSEK –

érvényes 2020. április 1-től és 2022. március 30-tól

ÚJ közúti jelzések

Az „Új közúti jelzések” részben található az összes új közúti jelzés, ezeknek a megnevezése és az elosztása. A közúti jelzések elosztott csoportjaiban az adott ábrázolt jelzésekre kattint és nyomban megjelennek a kiválasztott jelzésre vonatkozó szükséges információk. A közúti jelzések leírásainak Magyar fordítása már elérhető!

TRAFFIC SIGNS – valid till 31st of March 2020

Traffic signs

In the part “Traffic signs” there are all the traffic signs, their names, their division and visual display of the traffic signs in the real situations. Within the traffic signs division you click on the displayed traffic signs in the group and at the same time all the required information is displayed as that particular/chosen traffic sign.

KÖZÚTI JELZÉSEK – érvényes 2020. március 31-ig

Közúti jelzések

A „Közúti jelzések” részben található az összes közúti jelzés, ezeknek a megnevezése, elosztása és a közúti jelzések ábrázolása reális helyzetekben. A közúti jelzések elosztott csoportjaiban az adott ábrázolt jelzésekre kattint és nyomban megjelennek a kiválasztott jelzésre vonatkozó szükséges információk.

TRAFFIC SITUATIONS

Traffic situations

In the part “Traffic situations” you can make yourself familiar with traffic situations by watching 3D animations. The traffic situations also involve the theoretical preparation. You can also find here the traffic situation description, extensive analysis and the solution how to drive through. While the test tasks are being studied, the animations can be played. This part also includes the trial tests from different traffic situations.

FORGALMI HELYZETEK

Forgalmi helyzetek

A „Forgalmi helyzetek” részben megismerkedik a forgalmi helyzetekkel és a 3D animációk nézegetésével. A „Forgalmi helyzetek“ teoretikus előkészületet is tartalmaz. Itt találja a forgalmi helyzet leírását, a forgalmi helyzet megoldását és terjedelmes elemzését. A tesztkérdések tanulmányozásánál az animációkat le lehet játszani. Ez a rész a forgalmi helyzetekre vonatkozó vizsgateszteket is tartalmaz.

FINAL TRIAL TESTS

Final trial tests

In the part “Final trial tests” you can test your knowledge from traffic situations an regulations. After the test has been started, automatically the 20 minutes countdown starts. The time can be switched off clicking on the time field by the right mouse-click. After the test is finished you can get back to the particular tasks – red colour is used to display the incorrect answers and green colour is used to display the correct ones. The tests are the real ones, created as the ones based on the real final tests.

Also available in fullHD resolution (2x double page):

Trial test in fullHD resolution
Trial test in fullHD resolution

ZÁRÓ VIZSGATESZTEK

Záró vizsgatesztek

Az „Új vizsgatesztek” részben próbára teheti tudását a közúti forgalom szabályaiból. A teszt megkezdése után automatikusan bekapcsol az idő, amely 20 percet jelent. Az időt ki lehet kapcsolni az egér jobb nyomógombjával az órára való kattintással. A tesztelés befejezése után vissza lehet térni az egyes kérdésekhez, piros színnel vannak jelölve a helytelen válaszok és zölddel a helyesen megválaszolt kérdések. A tesztek valóságosak, a tényleges záróvizsga tesztek alapján vannak alkotva – 2022 júliusi kiadás.

FullHD felbontásban is használhatók a vizsgatesztek (2x dupla oldal):

Vizsgateszt fullHD felbontásban
Vizsgateszt fullHD felbontásban

THE MOST COMMON VEHICLE FAILURES

The most common vehicle failures

In the part “The most common vehicle failures” you can find the anwers from the area of the most common and frequent vehicle failures.

A GÉPJÁRMŰ LEGGYAKORIBB MEGHIBÁSODÁSAI

Gépjármű leggyakoribb meghibásodásai

A „Gépjármű leggyakoribb meghibásodásai” részben a jármű legszokványosabb meghibásodásainak területével összefüggő kérdések és válaszok találhatóak.

TERMINOLOGY VOCABULARY

Terminology vocabulary

The project was extended by “Terminology vocabulary”. Within this part you can find the explanations and comments to the most frequent specific words and terminology.

AVAILABLE only on PC USB Flash drive

ELÉRHETŐ csak PC USB kulcson

Kingston Exodia USB