AUTOŠKOLA “SK” (USB verzia)

AUTOŠKOLA 20.22 “SK”

 (program pracuje v rozlíšení 1280 x 760 bodov)

  • 2024 aprílová edícia obsahuje nové testové otázky platné od 1. apríla 2023 vrátane všetkých aktualizácií
  • USB verzia aktualizovaná edícia
  • Chystáte sa absolvovať kurz na získanie vodičského preukazu a skúšky budete mať z nových pravidiel cestnej premávky?
  • Obávate sa záverečných testov? Už sa nemusíte!
  • Chcete si zopakovať a doplniť svoje vedomosti z nových pravidiel cestnej premávky?
  • Hľadáte vhodný spôsob ako rýchlo a jednoducho získať nové poznatky z pravidiel cestnej premávky platných od 1. februára 2009 (vrátane všetkých novelizácií s účinnosťou od 1. novembra, 1. marca 2012, 1. júla 2012, 1. decembra 2012, 1. januára 2013, 19. januára 2013, 1. januára 2014, 1. januára 2016, 1. januára 2017, 1. februára 2018, 20. mája 2018, 1. decembra 2019, 1. januára, 1. apríla 2020, 1., 23. septembra 2020, 1. januára 2021, 1. a 13. apríla 2021, 1., 15. mája 2021, 1. septembra 2021, 1 decembra 2021, 31. decembra 2021, 1. januára 2022, 1., 30. marca, 1. júla, 6. júla, 1. augusta 2022, 1. januára 2023, 1. apríla 2023, 1. júla 2023, 30. septembra 2023, 31. marca 2024, 1. apríla 2024)!

Práve pre Vás je určená táto multimediálna učebnica, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie od teoretickej prípravy až po záverečné skúšobné testy. USB verzia na 32 GB Kingston Exodia USB kľúčoch!

USB Autoškola “SK” – Pravidlá cestnej premávky, nadväzuje na predchádzajúce tituly (Autoškola 2002 – 2007, P.C.P. q4/07, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 na PC CD). Počas 25 rokov prešli učebné pomôcky rôznymi zmenami.
Aktualizovaný produkt postavený na kvalitných základoch predstavuje stabilný systém pre budúci rozvoj a externé doplnky. Učebná pomôcka AUTOŠKOLA SK na PC USB nie je určená pre komerčné použitie v autoškolách pri teoretickej výučbe. Pre takéto použitie je dostupný produkt “Pravidlá cestnej premávky” na USB s licenciou na verejnú projekciu.

Hlavné menu
Kompletná legislatíva

LEGISLATÍVA

Prvá časť predstavuje kompletnú aktualizovanú legislatívu, ktorá obsahuje všetky zákony, vyhlášky a nariadenia vlády SR v úplnom znení. Ovládanie je identické ako v predchádzajúcich verziách.

PODROBNE ILUSTROVANÝ ZÁKON

V aktuálnej verzii je časť Ilustrované pravidlá cestnej premávky doplnená o nové ilustrácie v častiach, ktoré nadobudli účinnosť 1. apríla 2024. Pribudli aj ilustrácie ďalších paragrafov. Ilustrácie pomáhajú rýchlejšie zvládnuť pravidlá cestnej premávky.

Počet ilustrácií: 686 / Počet animácií: 23

Ilustrované pravidlá cestnej premávky
Nové dopravné značky

NOVÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY od 1.4. 2020 a 30.3. 2022

V ďalšej časti nájdete všetky nové dopravné značky, ich význam a rozdelenie do jednotlivých skupín. Obsahuje aj nové dopravné značky platné od 1. apríla 2020 a od 30. marca 2022 v súlade s platnou legislatívnou.

Dopravné značky

STARÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY

V ďalšej časti nájdete všetky pôvodné dopravné značky, ich význam, rozdelenie do jednotlivých skupín a zobrazenie dopravných značiek v reálnej situácii.

DOPRAVNÉ SITUÁCIE

V nasledujúcej časti sa nachádzajú nové 3D animované dopravné situácie, ktoré boli prekreslené, pribudli reálnejšie vozidlá, pohyb vozidiel je plynulý a zobrazenie je z vtáčej perspektívy pre jednoduchší prehľad. Opäť je k dispozícii riešenie dopravnej situácie, dopravné značky, ktoré sa nachádzajú v aktuálne zvolenej situácii. Vo tejto verzii nájdete ďalších 14 “extra” dopravných situácií s riešením. Naďalej tu nájdete aj 8 úvodných ilustrácií k problematike dopravných situácií. Každá dopravná situácia má podrobné riešenie a výklad prejazdu jednotlivých vozidiel danou situáciou. Nachádza sa tu aj implementovaný bežec pre rýchlejší posun v animáciách. Aj v tejto verzii je možnosť skryť teoretické riešenie dopravnej situácie.

Animované dopravné situácie
Precvičovanie testových otázok

TESTOVÉ OTÁZKY – Precvičovanie

V novej verzii sme vytvorili precvičovanie testových otázok, ktoré sú rozdelené do 10 okruhov a zároveň aj podľa zvolenej skupiny vodičského oprávnenia. Slúžia na učenie sa správnych odpovedí jednotlivých testových otázok. Správne odpovede sa počas výučby zobrazujú farebne.

NOVINKA: možnosť uloženia testových otázok medzi “neobľúbené“.

GENERÁTOR NOVÝCH SKÚŠOBNÝCH TESTOV

NOVINKA: Pripravili sme inteligentný generátor záverečného skúšobného testu teoretickej skúšky z odbornej spôsobilosti. Po výbere skupiny vodičského oprávnenia sa automaticky vygeneruje a spustí skúšobný test so 40 otázkami a časomierou 30 minút.

Prinášame zobrazenie dopravných situácií s možnosťou prepnutia v 2D alebo 3D grafike počas precvičovania otázok, ako aj pri vygenerovaných testoch.

AUTOŠKOLA - Nové testové otázky 2023

Po ukončení testu je možné prelistovať celý test so zobrazením správne / nesprávne zodpovednými otázkami. Zelenou farbou sú označené správne zodpovedané otázky a červenou farbou sú označené neúspešne zodpovedané otázky.

Náš generátor je inteligentný, a preto máte garanciu, že si preveríte vedomosti na základe všetkých testových otázok.

 

NOVINKA: možnosť uloženia testových otázok medzi “neobľúbené“.

NESPRÁVNE ODPOVEDE z vyhodnotených testov

Pridali sme novú časť, v ktorej si môžete preopakovať nesprávne zodpovedané alebo nezodpovedané testové otázky z ukončených záverečných testov. Jednotlivé otázky môžete z databázy vymazať.

Databáza sa automaticky vymaže po dosiahnutí 5000 nesprávne zodpovedaných otázkach.

 

Podobne funguje aj nová časť “neobľúbené otázky“.

Nesprávne odpovede
Konštrukcia motorového vozidla

KONŠTRUKCIA MOTOROVÉHO VOZIDLA

Konštrukcia motorového vozidla bola doplnená a naďalej obsahuje aj časť “najbežnejšie poruchy motorového vozidla” – táto časť Vám uľahčí zvládnuť skúšku z náuky o motorových vozidlách. Predstavuje teoretickú príručku základov, ktoré by mal každý účastník cestnej premávky ovládať. Teória je doplnená ilustráciami a je podaná jednoducho, vecne a zrozumiteľne.

TEÓRIA VEDENIA VOZIDLA

Ďalšou časťou je Teória vedenia vozidla – podrobný popis teórie vedenia vozidla s ilustráciami.

Počet ilustrácií: 78 / Počet animácií: 1

Teória vedenia vozidla
Zásady bezpečnej jazdy

ZÁSADY BEZPEČNEJ JAZDY

Ďalšou časťou sú Zásady bezpečnej jazdy – podrobný popis zásad bezpečnej jazdy s ilustráciami.

Počet ilustrácií: 84 / Počet animácií: 16

AKO ZVLÁDNUŤ AUTOCVIČISKO

Vo verzii 2018 sa nachádza aj časť pod názvom Ako zvládnuť autocvičisko. Nájdete tu podrobný opis autocvičiska s ilustráciami. Teoretický výklad jazdných úkonov bol spracovaný v spolupráci s nitrianskou autoškolou. V tejto časti nájdete aj inštruktážne video jazdy na autocvičisku (13,5 min.), ako aj 3D animácie a 20 ilustrácií.

Ako zvládnuť autocvičisko
Ekošoférovanie

EKOŠOFÉROVANIE

Novou časťou je EKOšoférovanie – pravidlá a zásady ekošoférovania s ilustráciami.

Počet ilustrácií: 25

POZRITE SI PRODUKTOVÉ VIDEO
“PC CD / USB AUTOŠKOLA 2017 SK”