Autoškola s platnou “LICENCIOU” na verejnú projekciu v učebni – ako sa ňou stať?

Od USB AUTOŠKOLA SK verzie 20.16 a vyššie  USB verzii je zvýhodnená cena 12,- € s DPH za kus. Došlo k úprave ceny z jednoduchého dôvodu – aj Vaša autoškola môže ponúkať komplexný učebný materiál pre všetkých svojich študentov „v cene kurzu“! Cena je platná pri pravidelnom odbere USB (min. 60 ks USB, on-line prístup / rok).

Aktuálna verzia AUTOŠKOLA “SK” obsahuje: úplné znenia zákonov, vyhlášok, nariadenia vlády SR, rozdelenie a význam dopravných značiek, riešenie 3D dopravných situácií s novými animáciami, aktuálne záverečné skúšobné testy, základy konštrukcie motorového vozidla, ilustrované pravidlá cestnej premávky, teóriu vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy, časť ako zvládnuť autocvičisko a časť venovanú ekošoférovaniu.

Poznámka: autoškoly bez platnej licencie majú možnosť nakupovať USB Autoškola SK za koncové ceny, tj. 22,- € s DPH + poplatok za licenciu v prípade, ak tieto učebnú pomôcky budú využívané na výučbu v učebniach autoškoly.

Autoškola s platnou licenciou môže využívať multimediálne učebné pomôcky na verejnú projekciu v učebniach. Licencia nie je viazaná na produkt, je viazaná na autoškolu (prevádzku) a to na obdobie kratšie ako 12 mesiacov, alebo na obdobie dlhšie ako 12 mesiacov. Toto obdobie sa upravuje vždy do konca príslušného kalendárneho roka. Počas tohto obdobia môže byť v takejto autoškole premietaný obsah USB kľúča / CD / DVD a on-line aplikácie, vydané firmou Bc. Peter Kovács – AZ media pomocou projektora, alebo iného zobrazovacieho zariadenia. Na jeseň roku 2011 sa objavila aj nová DVD-Video verzia 3D animovaných dopravných situácií s výkladom. Toto DVD-Video je vhodné aj pre stolové DVD prehrávače!

V súčasnosti je v ponuke vždy najnovšia verzia učebnej pomôcky s názvom “Pravidlá cestnej premávky” v prevedení PC USB kľúča. Túto učebnú pomôcku si môžu zakúpiť len autoškoly s platnou licenciou. Podmienkou je riadne vyplnená žiadosť o Licenciu na určité obdobie, ktorá je uvedená nižšie. Každý USB kľúč je viazaný na konkrétnu licenciu.

“Základná” licencia pre autoškolu na neobmedzený druh pomôcok (PC CD/DVD/USB/on-line) na obdobie:
– do 12 mesiacov je v cene 5,- € / mesiac,
– do 24 mesiacov je v cene 4,- € / mesiac.
Každá ďalšia licencia nad rámec “základnej” licencie je účtovaná ako doplatok +50 % z ceny “základnej” licencie.

Autoškoly s platnou “Licenciou” sú zobrazené aj na stránke www.CDvodicak.sk / www.AZmedia.sk v časti „Zoznam autoškôl“, kde sa nachádza zoznam tých autoškôl, v ktorých sa môžu oficiálne používať naše multimediálne učebné pomôcky formou verejnej projekcie.

O aktualitách sú všetky registrované autoškoly vždy vopred informované. V prípade nejasností a ďalších otázok ma prosím neváhajte kontaktovať na čísle: 0911 493 058 prípadne e-mailom na info@cdvodicak.sk.

Ďakujem za Váš čas, prajem Vám šťastné kilometre a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Bc. Peter Kovács

REGISTRÁCIA AUTOŠKOLY

Žiadosť o licenciu pre Autoškolu

(* povinný údaj)

Prečítal/-a som si ponuku o výhodách licencií a v budúcnosti máme záujem využívať Vaše učebné pomôcky, preto sa chceme stať Autoškolou s platnou Licenčnou zmluvou.

Pred skončením platnosti Licenčnej zmluvy Vás budeme kontaktovať s možnosťami a s podmienkami predĺženia Licenčnej zmluvy.

Odoslaním vyplneného registračného formulára “Žiadosť o licenciu pre Autoškolu” dávate písomný súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu “názov autoškoly”, “adresa”, “telefónny kontakt” a “web stránka” v časti “Zoznam Autoškôl” na tejto stránke.

PODMIENKY

A) Licencia na verejnú projekciu učebných pomôcok v učebni mi umožňuje:

  • Premietať obsah učebných pomôcok v učebni pomocou projektora, monitorov, TV alebo iných technických zariadení.
  • Bezplatne sťahovať aktualizácie k CD Autoškola a USB Pravidlám cestnej premávky.

B) Výhody uvedené v bode A) je možné využívať len počas platnej Licenčnej zmluvy.

C) Napriek platnej Licenčnej zmluvy je ZAKÁZANÉ:

  • Vytvárať rozmnoženiny autorského diela vo forme CD / DVD / USB.
  • Autoškola alebo iná vzdelávacia inštitúcia, ktorá poruší bod C1, bude vymazaná zo zoznamu autoškôl na www stránke a nebude mať žiadne výhody pri nákupoch učebných pomôcok.