NOVÁ SADA NOVÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK pre DDI

Príklady z možných kombinácií dopravných značiek pri výučbe. Vybrané kombinácie dopravných značiek Vám na vyžiadanie dodáme v elektronickej forme v pdf formáte s grafickým vyobrazením s príslušnými číslami kartičiek.

Nová rozšírená sada nových dopravných značiek platných od 30. marca 2022 obsahuje 72 kusov kartičiek s dopravnými značkami, ktoré by žiaci I. stupňa základných škôl mali poznať. Výhodou je veľké množstvo variácií zoskupených dopravných značiek. Dopravné značky pre DDI sú vyhotovené vo formáte A5, 300 g papier s lesklým laminom.

Sú ideálnou pomôckou na výučbu dopravnej výchovy na školách, v centrách voľného času, ako aj pre vybrané autoškoly.

Zoznam dopravných značiek v sade rozdelených do významových skupín je pribalený v každej sade.

 • edícia apríl 2022

JAZDÍME na BICYKLI a KOLOBEŽKE

Našu ponuku sme rozšírili o novú publikáciu, ktorá poteší všetkých cyklistov aj kolobežkárov. Spracovanie bolo dokončené v máji 2022 a momentálne hľadáme investora/-ov, za pomoci ktorého/-ých sa táto učebná pomôcka dostane do praxe.

Učebná pomôcka je štvorcového tvaru o veľkosti 200 x 200 mm v zatvorenom stave. Pomôcka je otvárateľná, obsahuje 2 prinitované rotujúce kruhy s dopravnými situáciami a “kapsičku”, v ktorej sa machádzajú 3 kartičky (194 x 194 mm) s teoretickou prípravou zameranou na cyklistu a kolobežkára.

Obsah ako aj ilustrácie učebnej pomôcky zverejníme po úspešnom I. vydaní.

Určená je pre všetky vekové skupiny od 7 rokov. Výrobu je možné realizovať pri objednávke nad 1.000 kss potlačou vlastného loga.

DOPRAVNÁ VÝCHOVA PRE CYKLISTOV na USB

Vzhľadom k častým dopytom ohľadne učebnej pomôcky pre cyklistov sme sa rozhodli o reedíciu DOPRAVNEJ VÝCHOVY PRE CYKLISTOV, ktorá bola naposledy súčasťou PC CD AUTOŠKOLA 2012 v. 2.0. Učebnú pomôcku dodávame na značkových USB kľúčoch SanDisk.

OBSAH:

 • Teoretická príprava cyklistov (výbava bicykla, jazdíme na bicykli, prednosť v jazde riadené križovatky, pokyny policajta, dopravné značky …)
 • Animované dopravné situácie s výkladom (20 animovaných dopravných situácií)
 • Poznám dopravné značky? (určovanie dopravných značiek)
 • Doplňovanie dopravných značiek do dvoch príbehov (dopravné značky sa pri každom spustení zamiešajú)
 • Cesta zo školy (riešenie dopravných situácií – pomôžte Kubkovi dostať sa bezpečne zo školy domov)
 • PEXESO (obľúbené pexeso s dopravnými značkami)
Hlavné menu
Teoretická príprava
Dopravné situácie
Cesta zo školy
Poznám dopravné značky
Doplňovačka
Pexeso

Hľadáme partnerov na vývoj a vydanie aktualizovanej, modernejšej verzie učebnej pomôcky pre cyklistov – nová grafika, animácie a viac interaktívnych doplňovačiek a skladačiek. Predpokladaný termín vydania novej verzie je jar 2022.

Učebnica AUTOŠKOLA pre DETI

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti učebnicu dopravnej výchovy “Autoškola pre deti”. Učebná pomôcka bola schválená Ministerstvom školstva SR dňa 27.9.2007 pod číslom CD-2007-15675/32922-1:091 ako doplnkové učebné texty dopravnej výchovy pre deti 1.stupňa ZŠ. Výučba dopravnej výchovy je nielen povinná, ako to vyplýva zo zákona č. 245/2008 Z.z., ale je vyslovene potrebná. Tieto produkty sú určené preventistom, pedagógom a taktiež žiakom, ktorým budú bohatým prínosom. Sú spracované prehľadne, obsahovo zachytávajú všetky témy a praktické časti potrebné k tomu, aby sa žiaci hravou formou naučili správať sa v cestnej premávke podľa pravidiel. Učebnica má 72 plnofarebných strán formátu 160 x 230 mm.

 • dopravné značky
 • bicykel
 • jazda bicyklom
 • riadené križovatky
 • jazda cez križovatky
 • prvá pomoc

autori: Mgr. Pavol Paračka, Bc. Peter Kovács, Zuzana Valeková