NOVÁ SADA NOVÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK pre DDI

Príklady z možných kombinácií dopravných značiek pri výučbe. Vybrané kombinácie dopravných značiek Vám na vyžiadanie dodáme v elektronickej forme v pdf formáte s grafickým vyobrazením s príslušnými číslami kartičiek.

Nová rozšírená sada nových dopravných značiek platných od 1. apríla 2020 obsahuje 70 kusov kartičiek s dopravnými značkami, ktoré by žiaci I. stupňa základných škôl mali poznať. Výhodou je veľké množstvo variácií zoskupených dopravných značiek. Dopravné značky pre DDI sú vyhotovené vo formáte A5, 300 g papier s lesklým laminom.

Sú ideálnou pomôckou na výučbu dopravnej výchovy na školách, v centrách voľného času, ako aj pre vybrané autoškoly.

Zoznam dopravných značiek v sade rozdelených do významových skupín je pribalený v každej sade.

 • edícia jún 2020

JAZDÍME na BICYKLI

Na tejto novej učebnej pomôcke, ktorá je schválená Ministerstvom školstva SR (odporúčacia doložka číslo 2015-10737/29409:4-100C, platná do 11. júna 2019), sú použité texty zo schváleného PC CD AUTOŠKOLA PRE DETI, ktoré prešli úpravami vzhľadom na nový zákon č. 8 / 2009 Z.z.

Učebná pomôcka je vyhotovená z tvrdého papiera – otvorený formát 420 x 210 mm, 250 g, lesklé lamino v tvare šesťuholníka. Informácie sú rozložené na štyroch stranách, t.j. šesťuholník je otvárateľný. Prednú stranu tvorí prinitovaná rotujúca ďalšia vrstva šesťuholníka s výrezmi pre ilustrácie s informáciami.

predná strana

vnútorné strany

zadná strana

Obsah učebnej pomôcky:

 • Predná strana – nachádza sa tu šesť dopravných situácií so šiestimi možnými označeniami prednosti v jazde. Rotáciou vrchného šesťuholníka vzniká celkom 36 možností jazdy cyklistu križovatkami.
 • Vnútorná strana I. – obsahuje opis bicykla, jeho základné časti, povinnú výbavu bicykla, základné kroky, ktoré je cyklista povinný vykonať pred jazdou.
 • Vnútorná strana II. – obsahuje výklad jazdy cez križovatku bez vyznačenia prednosti v jazde ale aj s vyznačením prednosti v jazde dopr. značkami, cez železničné priecestie a spôsob jazdy cez križovatku riadenú svetelnými signálmi.
 • Zadná strana – opisuje jazdu križovatkou, kde je premávka riadená policajtom. Nachádzajú sa tu aj základné dopravné značky a správne riešenia križovatiek z prednej strany.

Určená je pre všetky vekové skupiny od 7 rokov. Momentálne je táto učebná pomôcka vypredaná! Dotlač je možné realizovať pri objednávke nad 200 ks (s potlačou vlastného loga už od 500 ks).

DOPRAVNÁ VÝCHOVA PRE CYKLISTOV na USB

Vzhľadom k častým dopytom ohľadne učebnej pomôcky pre cyklistov sme sa rozhodli o reedíciu DOPRAVNEJ VÝCHOVY PRE CYKLISTOV, ktorá bola naposledy súčasťou PC CD AUTOŠKOLA 2012 v. 2.0. Učebnú pomôcku dodávame na značkových USB kľúčoch SanDisk.

OBSAH:

 • Teoretická príprava cyklistov (výbava bicykla, jazdíme na bicykli, prednosť v jazde riadené križovatky, pokyny policajta, dopravné značky …)
 • Animované dopravné situácie s výkladom (20 animovaných dopravných situácií)
 • Poznám dopravné značky? (určovanie dopravných značiek)
 • Doplňovanie dopravných značiek do dvoch príbehov (dopravné značky sa pri každom spustení zamiešajú)
 • Cesta zo školy (riešenie dopravných situácií – pomôžte Kubkovi dostať sa bezpečne zo školy domov)
 • PEXESO (obľúbené pexeso s dopravnými značkami)
Hlavné menu
Teoretická príprava
Dopravné situácie
Cesta zo školy
Poznám dopravné značky
Doplňovačka
Pexeso

Hľadáme partnerov na vývoj a vydanie aktualizovanej, modernejšej verzie učebnej pomôcky pre cyklistov – nová grafika, animácie a viac interaktívnych doplňovačiek a skladačiek. Predpokladaný termín vydania novej verzie je jar 2022.

Učebnica AUTOŠKOLA pre DETI

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti učebnicu dopravnej výchovy “Autoškola pre deti”. Učebná pomôcka bola schválená Ministerstvom školstva SR dňa 27.9.2007 pod číslom CD-2007-15675/32922-1:091 ako doplnkové učebné texty dopravnej výchovy pre deti 1.stupňa ZŠ. Výučba dopravnej výchovy je nielen povinná, ako to vyplýva zo zákona č. 245/2008 Z.z., ale je vyslovene potrebná. Tieto produkty sú určené preventistom, pedagógom a taktiež žiakom, ktorým budú bohatým prínosom. Sú spracované prehľadne, obsahovo zachytávajú všetky témy a praktické časti potrebné k tomu, aby sa žiaci hravou formou naučili správať sa v cestnej premávke podľa pravidiel. Učebnica má 72 plnofarebných strán formátu 160 x 230 mm.

 • dopravné značky
 • bicykel
 • jazda bicyklom
 • riadené križovatky
 • jazda cez križovatky
 • prvá pomoc

autori: Mgr. Pavol Paračka, Bc. Peter Kovács, Zuzana Valeková