PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY “SK” na PC USB

pre inštruktorov v autoškolách – verzia 2.3

Učebná pomôcka je ideálnym riešením pre inštruktorov v autoškolách, pre učiteľov na základných alebo stredných školách, ako aj pre vzdelávacie inštitúcie, či spoločnosti, ktoré dbajú na vzdelávanie svojich služobných vodičov. Pomôcka obsahuje teoretickú prípravu pre všetkých vodičov motorových vozidiel. Neobsahuje testy – tie sú obsiahnuté na PC CD AUTOŠKOLA.

Pravidlá cestnej premávky “SK” (ďalej PCP) na USB dodávame na značkových kľúčoch zn. SanDisk Cruzer Force !

Obsah USB PCP verzia 2.3 (január 2019):

 • nové rozlíšenia (1000 x 760 a 1280 x 760),
 • podrobne ilustrovaný zákon č. 8 / 2009 Z.z. (580 ilustrácií a 20 animácií),
 • menu paragrafov v ilustrovanom zákone,
 • teória vedenia vozidla (78 ilustrácií a 1 animácia),
 • zásady bezpečnej jazdy (84 ilustrácií a 16 animácií),
 • konštrukcia motorového vozidla,
 • kompletná nová legislatíva pre rok 2018,
 • zákon č. 8/2009 Z.z. a vyhláška č. 9/2009 Z.z. s farebným vyznačením novelizácií,
 • nové dopravné značky s reálnym zobrazením značiek,
 • nové dopravné značky s celoplošným zobrazením,
 • nové dopravné značky – zobrazenie po 8 ks,
 • 3D animované dopravné situácie s výkladom (40+10 situácií),
 • celoplošné 3D animované dopravné situácie (40+10 situácií),
 • nová časť venovaná EKOšoférovaniu.

zobrazenie 4:3 (1000 x 760 px)

Hlavné menu 4:3

HLAVNÉ MENU

zobrazenie 16:9 (1280 x 760 px)

Hlavné menu 16:9
Ilustrovaný zákon 4:3

ILUSTROVANÝ ZÁKON

(4:3)
ilustrácie 800 x 600 px

(16:9) ilustrácie 960 x 720 px a možnosť zväčšenia textu

Ilustrovaný zákon 16:9
Teória vedenia vozidla 4:3

TEÓRIA VEDENIA VOZIDLA

(4:3)
podklad 960 x 720 px a ilustrácie 760 x 560 px

(16:9) podklad 960 x 720 px a ilustrácie 760 x 560 px

Teória vedenia vozidla 16:9
Zásady bezpečnej jazdy 4:3

ZÁSADY BEZPEČNEJ JAZDY

(4:3)
podklad 960 x 720 px a ilustrácie 760 x 560 px

(16:9) podklad 960 x 720 px a ilustrácie 760 x 560 px

Zásady bezpečnej jazdy 16:9
Konštrukcia motorového vozidla 4:3

ROZŠÍRENÁ KONŠTRUKCIA MOTOROVÉHO VOZIDLA

(4:3)
podklad 960 x 720 px

(16:9) podklad 960 x 720 px

Konštrukcia motorového vozidla 16:9
Kompletná legislatíva 4:3

KOMPLETNÁ ROZŠÍRENÁ LEGISLATÍVA

Kompletná legislatíva 16:9
Legislatíva s vyznačením novelizácií 4:3

ZÁKON č. 8/2009 Z.z.

VYHLÁŠKA č. 9/2009 Z.z.

s farebným vyznačením novelizácií

Legislatíva s vyznačením novelizácií 16:9
Dopravné značky 4:3

DOPRAVNÉ ZNAČKY

kompletné zobrazenie, možnosť zväčšenia textu

v zobrazení 16:9 väčšie ilustrácie a fotky

Dopravné značky 16:9
Dopravné značky - fullscreen 4:3

DOPRAVNÉ ZNAČKY

celoplošné zobrazenie po jednej značke

v zobrazení 16:9 väčšie fotky z reálnej situácie

Dopravné značky - fullscreen 16:9
Dopravné značky - zobrazenie po 8 - 4:3

DOPRAVNÉ ZNAČKY

zobrazenie po skupinách, zobrazenie po 8 ks značiek

v zobrazení 16:9 väčšie dopravné značky

Dopravné značky - zobrazenie po 8 - 16:9
Dopravné situácie 4:3

3D ANIMOVANÉ DOPRAVNÉ SITUÁCIE

animácie, teoretický výklad, dopravné značky, v zobrazení 16:9 väčšie ilustrácie a animácie, 40 + 10 + 8 dopravných situácií

Dopravné situácie 16:9
Dopravné situácie - fullscreen 4:3

3D ANIMOVANÉ DOPRAVNÉ SITUÁCIE

celoplošné zobrazenie animácií, v zobrazení 16:9 väčšie ilustrácie a animácie, 40 + 10 + 8 dopravných situácií

Dopravné situácie - fullscreen 16:9
Ako zvládnuť autocvičisko 4:3

AUTOCVIČISKO

inštruktážne video (13,5 min.), opis autocvičiska s ilustráciami

Ako zvládnuť autocvičisko 16:9
Ekošoférovanie 4:3

EKOŠOFÉROVANIE

pravidlá a zásady ekošoférovania s ilustráciami

Ekošoférovanie 16:9

POZRITE SI PRODUKTOVÉ VIDEO

“USB Pravidlá cestnej premávky SK” pre inštruktorov