DVD 3D ANIMOVANÉ DOPRAVNÉ SITUÁCIE

DVD 3D animované dopravné situácie je učebná pomôcka určená predovšetkým pre autoškoly ale aj pre domáce použitie. Obsahuje 40 + 10 animovaných dopravných situácií s teoretickým výkladom riešenia. Komentár je nahovorený profesionálnym redaktorom (Mgr. Peter Balla).

DVD je prehrávateľné na bežných stolových DVD prehrávačoch, ako aj na počítačoch PC a notebookoch. Animácie boli vytvorené na základe animácií použitých aj na CD Autoškola 2012 – 2014/15.

Verejná projekcia obsahu DVD v učebniach je možná len s platnou licenciou. Licenciu na verejnú projekciu pre konkrétnu autoškolu vydáva autor s platnosťou do konca roku 2018 alebo 2019. Každá autoškola má jedinečné licenčné číslo generované na základe údajov o autoškole.
Existuje aj zjednodušená licencia, ktorá je platná len na DVD video za jednorázový príplatok.

Dopravná situácia č. 7

Dopravná situácia č. 37

Bonusová dopravná situácia č. 45

  • Jednoduché ovládanie na jednej obrazovke.
  • Formát PAL 4:3
  • Celkový čas: 82 minút
  • Dátum vydania: 01.11.2011

Zoznam dopravných situácií je na priloženej kartičke vo vnútri DVD.

Nová cena pre autoškoly s platnou licenciou na verejnú projekciu: 6,- € s DPH
Cena pre autoškoly bez platnej licencie – s licenciou pre DVD video: 15,95 € s DPH