Licencia do 31. 12. 2025

 76.00

Nová licencia / Predĺženie platnej licencie do konca roku 2025. Licenčný list sa vystavuje na základe vyplnenej žiadosti – registrácia autoškoly. Licencia zahŕňa bezplatné aktualizácie USB verzie Pravidiel cestnej premávky počas jej platnosti. (4,- € / mesiac)