please click on the image
for the update

kattintson a képre
a frissítő fájl letöltéséhez

aktualizačný súbor
stiahnete kliknutím na ikonu

:: UpDate ONLY for PC USB version “EN-HU” (December 2020, APRIL 2021, may 2021 or march 2022 editions)
:: 1ST of aPRIL 2022

ONLY FOR USBs with “DECEMBER” 2020, “APRIL” 2021, “MAY” 2021 and “MARCH” 2022 editions … Not suitable for earlier editions !!!

Changes:

 • 31 new illustrations in Illustrated road traffic regulations.
 • Added translation in Illustrated road traffic regulations.
 • Added new traffic signs (march 2022).
 • New final frial tests (march 2022).

Filename: “USB-ENHU-april22-upd.zip” (size: 10,3 MB).

Please download and extract the file to the root directory of your USB key (for example with WinRar).

The UpDate is suitable from 1st of April 2022 !

PC USB “EN-HU” (2020. Decemberi, 2021. ÁprilisI és 2021. májusi kiadás) frissítése :: 2022. áPRILIS 1.

CSAK a 2020. “DECEMBER“, 2021. “ÁPRILIS“, 2021. “MÁJUSI” vagy 2022. “MÁRCIUSI” verziók számára … Nem alkalmas a régebbi kiadások számára !!!

Módosítások:

 • 31 db. új illusztráció az Illusztrált közúti közlekedés szabályai részben.
 • A frissített Illusztrált közúti közlekedés szabályai fordításai.
 • Új közúti jelzések (2022. március).
 • Új záró vizsgatesztek (2022. március).

Fájlnév: “USB-ENHU-april22-upd.zip” (fájlméret: 10,3 MB).

Kérem töltse le és csomagolja ki a fájlt az USB kulcsra – gyökérkönyvtárba – (például WinRar-al).

A frissítés alkalmas 2022. Április 1.-től !

:: UpDate LEN pre PC USB verziu “EN-HU” (edície December 2020, APRÍL 2021, Máj 2021 a MAREC 2022)
:: 1. aPRÍL 2022

LEN pre edície “DECEMBER” 2020, “APRÍL” 2021, “MÁJ” 2021 alebo “MAREC” 2022 … Nie je vhodná pre skoršie vydania !!!

Zmeny:

 • 31 nových ilustrácií v časti Ilustrované P.C.P.
 • preklad novelizovaných častí zákona v časti Ilustrované P.C.P..
 • Pridané nové dopravné značky (marec 2022).
 • Aktualizované nové sady testov (marec 2022).

Názov súboru: “USB-ENHU-apríl22-upd.zip” (veľkosť 10,3 MB).

Súbor rozbalíte v hlavnom adresári na USB kľúči (napr. pomocou WinRar).

Aktualizácia je vhodná od 1. apríl 2022 !