Reflexné označenie výcvikových vozidiel (KKV)

 41.90

Výcvikové vozidlo používané v kurzoch musí byť označené počas vykonávania praktických jázd alebo praktickej zručnosti na autocvičisku alebo špeciálnom autocvičisku ustanoveným spôsobom tak, že nadpis AUTOŠKOLA v odnímateľnej fólii je nahradený nadpisom VÝCVIKOVÉ VOZIDLO. (§ 14 ods. 1 písm. b) vyhlášky MDVaRR SR č. 44 / 2016 Z.z.