PC CD / PC USB AUTOŠKOLA “SK”

AUTOŠKOLA “SK” (program pracuje v rozlíšení 1280 x 760 bodov)

  • USB verzia aktualizovaná pre rok 2020
  • CD verzia aktualizovaná pre rok 2020
  • Chystáte sa absolvovať kurz na získanie vodičského preukazu a skúšky budete mať z nových pravidiel cestnej premávky?
  • Obávate sa záverečných testov? Už sa nemusíte!
  • Chcete si zopakovať a doplniť svoje vedomosti z nových pravidiel cestnej premávky?
  • Hľadáte vhodný spôsob ako rýchlo a jednoducho získať nové poznatky z pravidiel cestnej premávky platných od 1. februára 2009 (vrátane všetkých novelizácií s účinnosťou od 1. novembra, 1. marca 2012, 1. júla 2012, 1. decembra 2012, 1. januára 2013, 19. januára 2013, 1. januára 2014, 1. januára 2016, 1. januára 2017, 1. februára 2018, 20. mája 2018, 1. decembra 2019, 1. januára a 1. apríla 2020)!

Práve pre Vás je určená táto multimediálna učebnica, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie od teoretickej prípravy až po záverečné skúšobné testy. USB verzia od 1.12.2017 na 16 GB Kingston / SanDisk USB kľúčoch!

PC USB AUTOŠKOLA “SK” má oproti PC CD navyše štatistiku úspešne / neúspešne ukončených testov!

CD / USB Autoškola “SK” – Pravidlá cestnej premávky, nadväzuje na predchádzajúce tituly (Autoškola 2002 – 2007, P.C.P. q4/07, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 na PC CD). Počas dvadsiatich rokov prešli učebné pomôcky rôznymi zmenami.
2. júla 2018 sme uviedli na Slovenský trh nový produkt, ktorý je postavený na kvalitných základoch a predstavuje stabilný systém pre budúci rozvoj a externé doplnky. Učebná pomôcka AUTOŠKOLA SK na PC CD a PC USB nie je určená pre komerčné použitie v autoškolách pri teoretickej výučbe. Pre takéto použitie je dostupný produkt “Pravidlá cestnej premávky” na USB s licenciou na verejnú projekciu.

Hlavné menu
Kompletná legislatíva

LEGISLATÍVA

Prvá časť predstavuje kompletnú aktualizovanú legislatívu, ktorá obsahuje všetky zákony, vyhlášky a nariadenia vlády SR v úplnom znení. Ovládanie je identické ako v predchádzajúcich verziách od roku 2016.

PODROBNE ILUSTROVANÝ ZÁKON

V aktuálnej verzii je časť Ilustrované pravidlá cestnej premávky doplnená o nové ilustrácie v častiach, ktoré nadobudli účinnosť 1. apríla 2020. Pribudli aj ilustrácie ďalších paragrafov. Ilustrácie pomáhajú rýchlejšie zvládnuť pravidlá cestnej premávky.

Počet ilustrácií: 640 / Počet animácií: 20

Ilustrované pravidlá cestnej premávky
Dopravné značky

DOPRAVNÉ ZNAČKY

V ďalšej časti nájdete všetky dopravné značky, ich význam, rozdelenie do jednotlivých skupín a zobrazenie dopravných značiek v reálnej situácii. Obsahuje aj nové dopravné značky platné od 1. apríla 2020 v súlade s platnou legislatívnou.

DOPRAVNÉ SITUÁCIE

V nasledujúcej časti sa nachádzajú nové 3D animované dopravné situácie, ktoré boli prekreslené, pribudli reálnejšie vozidlá, pohyb vozidiel je plynulý a zobrazenie je z vtáčej perspektívy pre jednoduchší prehľad. Opäť je k dispozícii riešenie dopravnej situácie, dopravné značky, ktoré sa nachádzajú v aktuálne zvolenej situácii. Vo tejto verzii nájdete ďalších 12 “extra” dopravných situácií s riešením. Naďalej tu nájdete aj 8 úvodných ilustrácií k problematike dopravných situácií. Každá dopravná situácia má podrobné riešenie a výklad prejazdu jednotlivých vozidiel danou situáciou. Nachádza sa tu aj implementovaný bežec pre rýchlejší posun v animáciách. Aj v tejto verzii je možnosť skryť teoretické riešenie dopravnej situácie.

Animované dopravné situácie
Precvičovanie testových otázok
Precvičovanie testových otázok

TESTOVÉ OTÁZKY – Precvičovanie

V tejto verzii nájdete všetky testové otázky na dvoch obrazovkách, ktoré slúžia na učenie sa správnych odpovedí na jednotlivé testové otázky. Na CD sa nachádza 1164 testových otázok z pravidiel cestnej premávky, z podmienok prevádzky vozidiel, z dopravných značiek a z dopravných situácií. Správne odpovede sa počas výučby zobrazujú farebne.

Ďalšia časť slúži na preverenie si vedomostí z pravidiel cestnej premávky. Pripravených je 60 sád skutočných záverečných testov (35 sád pre všetky skupiny a 25 sád pre skupiny C, D a T) ako na záverečných skúškach. Po zvládnutí testov hravo ukončíte kurz v autoškole a skúšky zvládnete na plný počet bodov! Testy boli generované na základe policajných testov.

TESTOVÉ OTÁZKY – Sady testov

Pokiaľ už vlastníte vodičský preukaz a jazdíte denno-denne, tak je toto CD/USB ideálne na oboznámenie sa s novými zmenami a preverenie Vašich znalostí z cestnej premávky. Zo skúseností na verejných výstavách (Stretnutia autoškôl Slovenska, Autosalóny v Nitre), kde sa PC CD / USB prezentuje vieme, že asi 25-30% vodičov nedokáže vyplniť test na požadovaný počet bodov!

Sady záverečných skúšobných testov
Štatistika testovania na USB verzii

ŠTATISTIKA TESTOVANIA – len verzia na USB

Novinkou od verzie 2018 na USB je zobrazenie priemernej úspešnosti ukončených testov. Podržaním kurzoru myši nad číslom testu sa zobrazí aj počet naposledy získaných bodov daného testu.

Zelenou farbou sú označené úspešne zvládnuté sady testov, červenou farbou sú označené neúspešne ukončené sady testov a bledomodrou farbou sú označené sady testov, ktoré neboli testované / ukončené.

Konštrukcia motorového vozidla

KONŠTRUKCIA MOTOROVÉHO VOZIDLA

Konštrukcia motorového vozidla bola doplnená a naďalej obsahuje aj časť “najbežnejšie poruchy motorového vozidla” – táto časť Vám uľahčí zvládnuť skúšku z náuky o motorových vozidlách. Predstavuje teoretickú príručku základov, ktoré by mal každý účastník cestnej premávky ovládať. Teória je doplnená ilustráciami a je podaná jednoducho, vecne a zrozumiteľne.

TEÓRIA VEDENIA VOZIDLA

Ďalšou časťou je Teória vedenia vozidla – podrobný popis teórie vedenia vozidla s ilustráciami.

Počet ilustrácií: 78 / Počet animácií: 1

Teória vedenia vozidla
Zásady bezpečnej jazdy

ZÁSADY BEZPEČNEJ JAZDY

Ďalšou časťou sú Zásady bezpečnej jazdy – podrobný popis zásad bezpečnej jazdy s ilustráciami.

Počet ilustrácií: 84 / Počet animácií: 16

AKO ZVLÁDNUŤ AUTOCVIČISKO

Vo verzii 2018 sa nachádza aj časť pod názvom Ako zvládnuť autocvičisko. Nájdete tu podrobný opis autocvičiska s ilustráciami. Teoretický výklad jazdných úkonov bol spracovaný v spolupráci s nitrianskou autoškolou. V tejto časti nájdete aj inštruktážne video jazdy na autocvičisku (13,5 min.), ako aj 3D animácie a 20 ilustrácií.

Ako zvládnuť autocvičisko
Ekošoférovanie

EKOŠOFÉROVANIE

Novou časťou je EKOšoférovanie – pravidlá a zásady ekošoférovania s ilustráciami.

Počet ilustrácií: 25

POZRITE SI PRODUKTOVÉ VIDEO
“PC CD / USB AUTOŠKOLA 2017 SK”