aktualizačný súbor

pre USB sk000 – sx002
stiahnete kliknutím na ikonu

aktualizačný súbor

pre USB sx003 – sz140
stiahnete kliknutím na ikonu

aktualizačný súbor

pre USB sz141 – sz560 a

pre USB za001 – zb105
stiahnete kliknutím na ikonu

UpDate pre PC USB Autoškola 20.5 – 20.13 “SK” :: 5. JANUÁR 2023

Aktualizácia je vhodná len pre verzie 20.5 a novšie produktu USB AUTOŠKOLA SK (20.x) SK!

Jedná sa o prechod na edíciu 20.15 SK JANUÁR 2023 !!!

POZOR: Pred samotnou aktualizáciou sa presvedčte, či máte min. verziu 20.5 – je to uvedené v hlavnom menu programu.

  • novela zákona č. 8 / 2009 Z.z.
  • novela vyhlášky MV SR č. 9 / 2009 Z.z.
  • 14 nových ilustrácií zákona č. 8 / 2009 Z.z.
  • nové upravené textové znenie ilustrovaných pravidiel cestnej premávky

Názov súboru: “akt-sk-sk000-sx002.zip” alebo “akt-sk-sx003-sz140.zip” alebo “akt-sk-sz141-sz560-za001-zb105.zip” (veľkosť cca. 14,5 MB) – aktualizácia PC USB AUTOŠKOLA 20.5 “SK” a novších – update na verziu 20.15!

Súbor rozbaľte priamo do hlavého adresára priamo na Váš USB disk (napr. pomocou WinRar). Niektoré súbory sa prepíšu, preto potvrďte ich prepísanie.

POZOR: pred aktualizáciou Vášho USB kľúča si pozorne skontrolujte, či sa chystáte aktualizovať správnu verziu USB kľúča so správnou aktualizáciou.

Po úspešnej aktualizácii budete mať informáciu o aktualizovanej verzii priamo v hlavnom menu programu.

Poznámka: Ak sa nezačne sťahovanie súboru po kliknutí na tlačidlo, použite:

  • pravé tlačidlo myši, zvoľte “kopírovať adresu odkazu” a vložte tento odkaz do webového prehliadača alebo
  • pravé tlačidlo myši, zvoľte “uložiť odkaz ako …” a sťahovanie by malo začať

Prehliadač Vám následne vypíše hlásenie “…. nie je možné bezpečne stiahnuť” – kliknite na šípku v pravej časti hlásenia a zvoľte “zachovať” … a aktualizačný balík sa stiahne.