aktualizačný súbor

pre USB sk000 – sx002
stiahnete kliknutím na ikonu

aktualizačný súbor

pre USB sx003 – sz296
stiahnete kliknutím na ikonu

UpDate pre PC USB Autoškola 20.5 “SK” a novšie :: 1. aPrÍL 2022

Aktualizácia je vhodná len pre verzie 20.5 a novšie produktu USB AUTOŠKOLA SK (20.x) SK! Aktualizáciu samozrejme môžete použiť aj na staršie vydania (MÁJ 20, JÚL 20.1, SEPTEMBER 20.2 …), ktoré už boli aktualizované min. na verziu 20.5.

Jedná sa o prechod na edíciu 20.12 SK JÚL 2022 !!!

POZOR: Pred samotnou aktualizáciou sa presvedčte, či máte min. verziu 20.5 – je to uvedené v hlavnom menu programu.

  • novela zákona č. 8 / 2009 Z.z. s účinnosťou od 1.3., 31.3., 1,7, a 6.7. 2022
  • novela vyhlášky MV SR č. 30 / 2020 Z.z. s účinnosťou od 30.3.2022
  • 34 nových ilustrácií zákona č. 8 / 2009 Z.z.
  • nové upravené sady testov platné od júla 2022

Názov súboru: “USB-SK-205-212-sk000-sx002.zip” alebo “USB-SK-205-212-sx003-sz296.zip” (veľkosť cca. 10 MB) – aktualizácia PC USB AUTOŠKOLA 20.5 “SK” a novších – update na verziu 20.12!

Súbor rozbaľte priamo do hlavého adresára priamo na Váš USB disk (napr. pomocou WinRar). Niektoré súbory sa prepíšu, preto potvrďte ich prepísanie.

POZOR: pred aktualizáciou Vášho USB kľúča si pozorne skontrolujte, či sa chystáte aktualizovať správnu verziu USB kľúča so správnou aktualizáciou.

Po úspešnej aktualizácii budete mať informáciu o aktualizovanej verzii priamo v hlavnom menu programu.

Poznámka: Ak sa nezačne sťahovanie súboru po kliknutí na tlačidlo, použite:

  • pravé tlačidlo myši, zvoľte “kopírovať adresu odkazu” a vložte tento odkaz do webového prehliadača alebo
  • pravé tlačidlo myši, zvoľte “uložiť odkaz ako …” a sťahovanie by malo začať

Prehliadač Vám následne vypíše hlásenie “…. nie je možné bezpečne stiahnuť” – kliknite na šípku v pravej časti hlásenia a zvoľte “zachovať” … a aktualizačný balík sa stiahne.