Licencia do 31. 12. 2023

 54.00

Nová licencia / Predĺženie platnej licencie do konca roku 2023. Licenčný list sa vystavuje na základe vyplnenej žiadosti – registrácia autoškoly. Licencia zahŕňa bezplatné aktualizácie USB verzie Pravidiel cestnej premávky počas jej platnosti. (3,- € / mesiac)