Licencia do 31. 12. 2022

 24.00

Nová licencia / Predĺženie platnej licencie do konca roku 2022. Licenčný list sa vystavuje na základe vyplnenej žiadosti – registrácia autoškoly. Licencia zahŕňa bezplatné aktualizácie USB verzie Pravidiel cestnej premávky počas jej platnosti. (4,- € / mesiac)