Licencia do 31. 12. 2021

 45.00

Nová licencia / Predĺženie platnej licencie do konca roku 2021. Licenčný list sa vystavuje na základe vyplnenej žiadosti – registrácia autoškoly. Licencia zahŕňa bezplatné aktualizácie USB verzie Pravidiel cestnej premávky počas jej platnosti. (3,- € / mesiac)