filmes online em hd

Licencia do 31. 12. 2020

 30.00

Nová licencia / Predĺženie licencie do konca roku 2020. Licenčný list sa vystavuje na základe vyplnenej žiadosti – registrácia autoškoly. Licencia zahŕňa bezplatné aktualizácie USB verzie Pravidiel cestnej premávky počas jej platnosti. (2,- € / mesiac)