Licencia do 31. 12. 2019

 20.00

Nová licencia / Predĺženie licencie do konca roku 2019. Licenčný list sa vystavuje na základe vyplnenej žiadosti – registrácia autoškoly. Licencia zahŕňa bezplatné aktualizácie USB verzie Pravidiel cestnej premávky počas jej platnosti. (2,50 € / mesiac)