aktualizačný súbor
stiahnete kliknutím na ikonu

UpDate pre PC USB Autoškola 2020.3 “SK” :: 27. APRÍL 2021

Aktualizácia je vhodná len pre verzie 2020.3 a 2020.4 produktu USB AUTOŠKOLA 2020.3 (2020.4) SK! Aktualizáciu samozrejme môžete použiť aj na staršie vydania (MÁJ 2020, JÚL 2020.1, SEPTEMBER 2020.2), ktoré boli aktualizované na verziu 2020.3, prípadne 2020.4.

Jedná sa o prechod na edíciu 2020.5 SK MÁJ 2021 !!!

POZOR: Pred samotnou aktualizáciou sa presvedčte, či máte verziu 2020.3 alebo 2020.4 – je to uvedené v hlavnom menu programu.

  • Novela zákona č. 8 / 2009 Z.z.
  • Upravená časť Ilustrované P.C.P. s pridanými ilustráciami
  • Novela zákona č. 93 / 2005 Z.z.
  • Novela zákona č. 280 / 2006 Z.z.
  • Novela zákona č. 56 / 2012 Z.z.
  • Novela zákona č. 106 / 2018 Z.z..

Názov súboru: “27-04-21-akt-pre-USB-AS2020_3SK.zip” (velkosť cca. 4,97 MB) – aktualizácia PC USB AUTOŠKOLA 2020.3 (2020.4) “SK” – update na verziu 2020.5 (MÁJ 2021)!

Súbor rozbaľte priamo do hlavého adresára priamo na Váš USB disk (napr. pomocou WinRar). Niektoré súbory sa prepíšu, preto potvrďte ich prepísanie.

POZOR: pred aktualizáciou Vášho USB kľúča si pozorne skontrolujte, či sa chystáte aktualizovať správnu verziu USB kľúča so správnou aktualizáciou.

Po úspešnej aktualizácii budete mať informáciu o aktualizovanej verzii priamo v hlavnom menu programu.