aktualizačný súbor
stiahnete kliknutím na ikonu

UpDate pre PC USB Autoškola 2017 “SK” :: 1. JÚN 2018

Pridaná novelizácia zákona č. 8 / 2009 Z.z., nové zákony a vyhlášky, textové znenie zákona + ilustrácie, novelizácia vyhlášky č. 9 / 2009 Z.z., zmenené dopravné značky a upravené ilustrácie PCP, atď. !

  • V Ilustrovanom zákone zmenených 21 ilustrácií + 1 nová.
  • Kompletne nová legislatíva od 20.5.2018.
  • Nové zákony a vyhlášky od 20.5.2018.
  • V legislatívnej časti novelu vyhlášky č. 9 / 2009 Z.z. s účinnosťou od 1. 2. 2018.
  • V časti Dopravné značky boli zmenené nové dopravné značky.
  • Zmenené reálne fotky niektorých dopravných značiek, upravené ilustrácie, atď.

Názov súboru: “UpDate-usb17sk-jun18.rar” (velkosť cca. 11,2 MB) – druhá aktualizácia PC USB AUTOŠKOLA 2017 “SK”.

Súbor rozbaľte priamo do hlavého adresára priamo na Váš USB disk (napr. pomocou WinRar). Niektoré súbory sa prepíšu, preto potvrďte ich prepísanie.

Aktualizácia je vhodná na oboznámenie sa so zmenami s účinnosťou od 20. mája 2018 !