Pokiaľ nepoužívate Chrome, aktualizačný súbor stiahnete kliknutím na ikonu.

Ak používate Chrome, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu a zvoľte “Uložiť odkaz ako …” a povoľte sťahovanie aktualizačného súboru..

(cca. 28 MB)

UpDate pre PC CD Autoškola 20.13 a 20.14 “SK” :: 14. APRÍL 2023

Aktualizácia je vhodná pre edície 20.13 (august 2022) a 20.14 (december 2022) a preto obsahuje všetky novelizácie od júla 2022. Vaše CD sa tak stane obsahovo identickým s verziou 20.17, tj. edícia “apríl” 2023.

Obsah aktualizácie (od najnovších po najstaršie):

  • nové testové otázky platné od apríla 2023,
  • precvičovanie testových otázok rozdelených do 10 okruhov podľa skupín vodičského oprávnenia,
  • generátor náhodného testu (40 otázok) na základe zvolenej skupiny vodičského oprávnenia,
  • možnosť vyobrazenia dopravnej situácie v 2D / 3D grafike v nových skúšobných testoch,
  • úprava v konštrukcii motorového vozidla,
  • pridané ďalšie symboly vo vozidle,
  • upravené 2 dopravné situácie – zobrazenie svetelných signálov,
  • úpravy v ilustrovanom zákone – v textovej časti a pridanie nových ilustrácií,
  • novela zákona č. 8/2009 Z.z. s účinnosťou od 1. apríla 2023.

Názov súboru: “Akt-CD-SK13na17.zip” (veľkosť cca. 28 MB).

Po stiahnutí aktualizačného súboru tento súbor rozbalíte v ľubovoľnom adresári na pevnom disku (napr. pomocou WinRar, 7zip) a program spustíte pomocou vzniknutého súboru “autoSK.exe”. Originálne PC CD AUTOŠKOLA 2020.13 alebo 20.14 “SK” musí byť v CD / DVD mechanike!

S aktualizovanou verziou pracujete, ak v hlavnom menu vidíte informáciu o aktualizovanom obsahu s verziou 20.17.

Aktualizácia je vhodná na oboznámenie sa so zmenami s účinnosťou od apríla 2023 !