Ako funguje on-line učebňa DobrýVodič.sk

On-line učebňa je umiestnená na adrese www.DobryVodic.sk a skladá sa z troch základných častí:

 • učebne pre žiakov aj inštruktorov,
 • plánovača jázd,
 • administrácie – prístup len pre registrované autoškoly.

Užívateľské konto AUTOŠKOLY

 1. Autoškola potrebuje mať vytvorené a administrátorom schválené konto. Ak ho ešte nemáte, tak vytvorenie Vám nezaberie ani minútu Vášho času:
  1. Prejdite na adresu www.DobryVodic.sk a kliknite na “Registrácia“.
  2. Zvoľte možnosť “Som autoškola” a vyplňte základné údaje.
  3. Registráciu dokončite pomocou tlačidla “Registrovať sa“.
  4. Po overení údajov Vám administrátor potvrdí registráciu Vašej autoškoly.
 2. Autoškola má prístup do všetkých 3 častí aplikácie, tj. do učebne, do plánovača jázd ako aj do administrácie svojho účtu.
 3. Fungovanie a opis učebne je popísaný na stránke produktu e-Learning DobryVodic.sk

Registrácia žiakov cez autoškolu

 1. Ak sa žiak registruje na základe Vášho odporúčania, potom postupuje nasledovne:
  1. Prejde na adresu www.DobryVodic.sk a klikne na “Registrácia“.
  2. Vyberie možnosť “Som študent” a vyplní základné údaje, pričom v kolónke “Vyber autoškolu” zadá názov Vašej autoškoly alebo priamo kód, ktorý Vám bol priradený.
  3. Registráciu dokončí pomocou tlačidla “Registrovať sa” a počká na schválenie registrácie, ktorú mu potvrdíte Vy.
  4. Ak viete o tom, že sa registroval nový žiak, stačí ak navštívite adresu app.dobryvodic.sk a po prihlásení sa okamžite vidíte čakajúceho žiaka, alebo viacerých žiakov. Napríklad na zahájení kurzu dáte pokyn žiakom aby sa registrovali – v takom prípade ich môžete prijať už po skončení úvodnej teoretickej hodiny.
  5. Ak sa žiaci budú registrovať a Vy im nepotvrdíte v daný deň prístup, potom na druhý deň ráno okolo 6.45 Vám príde mail s notifikáciou, že máte čakajúcich žiakov. V každom takomto e-maily budete mať aj odkaz na schválenie nových žiakov.
  6. Každý čakajúci žiak má automaticky prednastavenú voľbu “Prijať do učebne“.
   1. Ak žiaka / žiakov chcete prijať do učebne, stačí stlačiť zelené tlačidlo “Uložiť“. Od tohto okamihu majú schválení žiaci prístup do učebne aj do plánovača jázd o čom dostanú e-mailovú notifikáciu.
   2. Ak žiakovi povolíte prístup len do plánovača jázd (druhá možnosť), takýto žiak nemá prístup do učebne, iba do plánovača jázd. Táto služba je bezplatná.
   3. Tretia možnosť je “Zrušiť prístup“, pomocou ktorého žiaka odmietnete, nakoľko sa už buď registroval, alebo nie je to Váš žiak.
 2. Schvaľovanie žiakov ako aj sledovanie činnosti jednotlivých žiakov, prípadne informácie o počte aktivovaných prístupov za príslušné obdobie prebieha v Administratívnej časti aplikácie.

Fungovanie Plánovača jázd

 1. Vy ako autoškola si do plánovača jázd môžete pridať svojich inštruktorov, ktorí budú mať prístup do plánovača jázd.
 2. Každý inštruktor si manažuje svoje jazdy takým spôsobom, že pridáva voľné termíny svojich jázd. Ak sa termíny opakujú každý týždeň, jednoducho si ich prekopíruje na ďalší týždeň a nemusí tak vypisovať nové termíny. Termíny je možné mazať, editovať atď.
 3. Žiak, ktorý má plný prístup, má prístup aj do plánovača jázd a automaticky vidí termíny inštruktorov autoškoly, pod ktorou je registrovaný. Po prihlásení sa na niektorý termín sa tento termín obsadí a notifikáciu e-mailom dostane inštruktor aj žiak.
 4. Funkcie plánovača jázd budeme pridávať a upravovať na základe požiadaviek.

DobrýVodič.sk