Pred vykonaním aktualizácie Vášho USB kľúča je potrebné poznať súčasnú verziu SW.

Môže nastať viacero prípadov, nižšie uvádzame postup pre verzie 2.1 a 2.2 :

verzie 2.0 a staršie

potrebujete rozsiahlejšiu inštaláciu aj nový spúšťací súbor podľa platnosti licencie

kontaktujte nás telefonicky

verzia 2.2

(február 2018)

 

1) potrebujete novú aktualizáciu na 2.3

2) nový spúšťací súbor podľa platnosti licencie

vykonajte len spoločné kroky nižšie

verzia 2.1

(január 2018)

1) potrebujete februárovú aktualizáciu na 2.2

2) potrebujete novú aktualizáciu na 2.3

3) nový spúšťací súbor podľa platnosti licencie

vykonajte všetky kroky nižšie

1. krok – spoločný pre verziu 2.1 aj 2.2

Prejdite do časti PODPORA a v spodnej časti stránky kliknite na obrázok zobrazujúci USB Pravidlá cestnej premávky (1. zľava).

Výber aktualizácie PCP

2. krok – spoločný pre verziu 2.1 aj 2.2

Zadajte vstupný kód, ktorý ste obdržali e-mailom.

Zadanie vstupného hesla

3. krok

Najprv si stiahnite do Vášho PC aktualizačný súbor z verzie 2.1 na 2.2 – “UpDate-PCP-2.1-na-2.2.rar” kliknutím na modrú ikonu so šípkou.

Aktualizačný súbor na 2.2

4. krok – spoločný pre verziu 2.1 aj 2.2

Stiahnite si do Vášho PC aktualizačný súbor z verzie 2.2 na 2.3 – “UpDate-PCP-z-2.2-na-2.3.rar” kliknutím na modrú ikonu so šípkou.

Aktualizačný súbor na 2.3

5. krok – spoločný pre verziu 2.1 aj 2.2

Stiahnite si do Vášho PC nový spúšťací súbor podľa platnosti Vašej licencie kliknutím na modrú ikonu so šípkou. V hornom riadku v bode A) a B) je uvedený zoznam USB kľúčov, pre ktoré je aktualizačný súbor platný.

Po úspešnom stiahnutí potrebných súborov môžete zatvoriť internetový prehliadač.

Nový spúšťací súbor pre verziu 2.3

6. krok

Na ploche si otvorte dve okná – v jednom si nájdite uložené súbory (aktualizácie a spúšťací súbor) a v druhom si otvorte Váš USB kľúč. Pomocou programu WinRar najprv otvorte aktualizačný súbor z verzie 2.1 na 2.2 – otvorí sa Vám tretie okno programu WinRar s obsahom komprimovaného súboru. Ak WinRar nemáte nainštalovaný, potom si ho bezplatne stiahnite zo stránky www.rarlab.com.

Označte všetky súbory, uchopte ich ľavým tlačidlom myši a pretiahnite ich priamo do okna, kde máte hlavný adresár Vášho USB kľúča. Potvrďte prepísanie existujúcich súborov čím sa Vám zaktualizuje obsah z verzie 2.1 na 2.2.

Po aktualizácii zatvorte program WinRar.

Rozbalenie aktualizačného súboru

7. krok

Spustite PCP pomocou “pcp2018.exe” na Vašom kľúči a ak sa Vám program spustí, potom v hlavnom menu budete vidieť aktuálnu verziu 2.2.

Test spustenia verzie 2.2

8. krok – spoločný pre verziu 2.1 aj 2.2

Na ploche si otvorte dve okná – v jednom si nájdite uložené súbory (aktualizácie a spúšťací súbor) a v druhom si otvorte Váš USB kľúč. Pomocou programu WinRar najprv otvorte aktualizačný súbor z verzie 2.2 na 2.3 – otvorí sa Vám tretie okno programu WinRar s obsahom komprimovaného súboru. Ak WinRar nemáte nainštalovaný, potom si ho bezplatne stiahnite zo stránky www.rarlab.com.

Označte všetky súbory, uchopte ich ľavým tlačidlom myši a pretiahnite ich priamo do okna, kde máte hlavný adresár Vášho USB kľúča. Potvrďte prepísanie existujúcich súborov čím sa Vám zaktualizuje obsah z verzie 2.2 na 2.3.

Rozbalenie aktualizačného súboru

9. krok – spoločný pre verziu 2.1 aj 2.2

Na ploche máte stále otvorené dne okná (aktualizácie a spúšťací súbor).

Pomocou programu WinRar otvorte súbor s novým spúšťacím súborom (napr. “pcp18-lic2019.rar”) – otvorí sa Vám tretie okno programu WinRar s obsahom komprimovaného súboru.

Uchopte nový spúšťací súbor “pcp2018.exe” ľavým tlačidlom myši a pretiahnite ho priamo do okna, kde máte hlavný adresár Vášho USB kľúča. Následne sa starý súbor “pcp2018.exe” na kľúči prepíše.

Po aktualizácii zatvorte program WinRar.

Rozbalenie nového spúšťacieho súboru

10. krok – spoločný pre verziu … teraz už 2.3

Spustite PCP pomocou “pcp2018.exe” na Vašom kľúči a ak sa Vám program spustí, potom v hlavnom menu budete vidieť platnosť Vašej licencie (31.12.2018 alebo 31.12.2019).

Aktuálna verzia PCP na USB je 2.3, čo je taktiež zobrazené v hlavnom menu.

Rýchly náhľad: ak budete mať legislatívu s novým menu a novými zákonmi / vyhláškami, potom ste postupovali správne.

Test spustenia PCP USB verzia 2.3