usb-pcp

Pravidlá cestnej premávky na USB (verzia 2.1)

Učebná pomôcka je ideálnym riešením pre inštruktorov autoškôl, pre učiteľov na základných alebo stredných školách, ako aj pre vzdelávacie inštitúcie, či spoločnosti, ktoré dbajú na vzdelávanie svojich služobných vodičov. Pomôcka obsahuje teoretickú prípravu pre všetkých vodičov motorových vozidiel. Neobsahuje testy – tie sú obsiahnuté na PC CD AUTOŠKOLA.

Pravidlá cestnej premávky “SK” (ďalej PCP) na USB dodávame na značkových kľúčoch zn. SanDisk Cruzer Force !

Obsah USB PCP verzia 2.1 (január 2017):

 • nové rozlíšenia (1000 x 760 a 1280 x 760),
 • podrobne ilustrovaný zákon č. 8 / 2009 Z.z. (579 ilustrácií a 20 animácií),
 • menu paragrafov v ilustrovanom zákone,
 • teória vedenia vozidla (78 ilustrácií a 1 animácia),
 • zásady bezpečnej jazdy (84 ilustrácií a 16 animácií),
 • konštrukcia motorového vozidla,
 • kompletná legislatíva pre rok 2017,
 • zákon č. 8/2009 Z.z. a vyhláška č. 9/2009 Z.z. s farebným vyznačením novelizácií,
 • nové dopravné značky s reálnym zobrazením značiek,
 • nové dopravné značky s celoplošným zobrazením,
 • nové dopravné značky – zobrazenie po 8 ks,
 • 3D animované dopravné situácie s výkladom (40+10 situácií),
 • celoplošné 3D animované dopravné situácie (40+10 situácií),
 • nová časť venovaná EKOšoférovaniu.

zobrazenie 4 : 3 (1000 x 760 px)

 

zobrazenie 16 : 9 (1280 x 760 px)

hlavné menu

pcp sk menu

 

usb-a-2

ilustrovaný zákon

4:3: ilustrácie 800 x 600 px

16:9: ilustrácie 960 x 720 px a možnosť zväčšenia textu

cd-16

usb-a-10

teória vedenia vozidla

4:3: podklad 960 x 720 px a ilustrácie 760 x 560 px

16:9: podklad 960 x 720 px a ilustrácie 760 x 560 px

cd-07

usb-a-11 

zásady bezpečnej jazdy

4:3: podklad 960 x 720 px a ilustrácie 760 x 560 px

16:9: podklad 960 x 720 px a ilustrácie 760 x 560 px

cd-08

usb-a-12

rozšírená konštrukcia motorového vozidla

4:3: podklad 960 x 720 px

16:9: podklad 960 x 720 px

cd-10

usb-a-3

kompletná rozšírená legislatíva

cd-02

pcp sk zakony

 

zákon č. 8 / 2009 Z. z.

vyhláška č. 9 / 2009 Z.z.

s farebným vyznačením novelizácií

pcp sk zakony

 

usb-a-5

dopravné značky

kompletné zobrazenie, možnosť zväčšenia textu

v zobrazení 16:9 väčšie ilustrácie a fotky

cd-04

usb-a-6

dopravné značky

celoplošné zobrazenie po jednej značke

v zobrazení 16:9 väčšie fotky z reálnej situácie

usb-03

usb-a-7

dopravné značky

zobrazenie po skupinách, zobrazenie po 8 ks značiek

v zobrazení 16:9 väčšie dopravné značky

usb-04

usb-a-8

3D animované dopravné situácie

animácie, teoretický výklad, dopravné značky, v zobrazení 16:9 väčšie ilustrácie a animácie, 40 + 10 + 8 dopravných situácií

cd-05

usb-a-9

3D animované dopravné situácie

celoplošné zobrazenie animácií, v zobrazení 16:9 väčšie ilustrácie a animácie, 40 + 10 + 8 dopravných situácií

usb-05

usb-a-13

autocvičisko

inštruktážne video (13,5 min.), opis autocvičiska s ilustráciami

cd-12

pcp sk ekošoférovanie

 

EKOšoférovanie

pravidlá a zásady ekošoférovania s ilustráciami

pcp sk ekošoférovanie

 

PRODUKTOVÉ VIDEO

DOSTUPNÉ VERZIE

usb-pcp

… verzia pre klientov, ktorí majú platnú licenciu na verejnú projekciu v učebni

usb-pcp-2k17

… verzia obsahujúca novú licenciu na verejnú projekciu do 31.12.2017

usb-pcp-2k18

… verzia obsahujúca novú licenciu na verejnú projekciu do 31.12.2018