REFLEXNÉ ODNÍMATEĽNÉ OZNAČENIA VÝCVIKOVÝCH VOZIDIEL

Výcvikové vozidlá musia byť riadne označené na základe § 5 a § 6 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45 / 2016 Z.z..

V našej ponuke príslušenstva nájdete reflexné odnímateľné označenia výcvikových vozidiel v dvoch veľkostiach – 380 x 110 mm (malé) a 800 x 231 mm (veľké).

Umiestnenie označenia podľa druhu výcvikových vozidiel musí spĺňať tieto požiadavky pre skupiny vodičských oprávnení:

B1 alebo B musí byť označené schváleným odnímateľným transparentom umiestneným priamo na streche v strede zadnej časti karosérie výcvikového vozidla; môže byť označené aj odnímateľnou fóliou s rozmermi 380 × 110 mm umiestnenou viditeľne na prednej časti a na zadnej časti výcvikového vozidla; odnímateľný transparent musí byť za zníženej viditeľnosti presvetlený

BE výcvikové vozidlo podľa skupiny B a výcvikové prípojné vozidlo skupiny E musí byť označené odnímateľnou fóliou s rozmermi 380 × 110 mm alebo s rozmermi 800 × 231 mm umiestnenou viditeľne v strede zadnej časti výcvikového prípojného vozidla

T musí byť označené odnímateľným transparentom v strede na streche kabíny výcvikového vozidla a prípojné vozidlo musí byť označené odnímateľnou fóliou s rozmermi 800 × 231 mm umiestnenou viditeľne v strede na zadnej časti prípojného vozidla; odnímateľný transparent musí byť za zníženej viditeľnosti presvetlený
C1 alebo C musí byť označené odnímateľnou fóliou s rozmermi 800 × 231 mm umiestnenou viditeľne v strede na zadnej časti výcvikového vozidla a odnímateľnou fóliou s rozmermi 380 × 110 mm umiestnenou na prednej časti výcvikového vozidla; odnímateľný transparent musí byť za zníženej viditeľnosti presvetlený
C1E alebo CE výcvikové vozidlo podľa skupiny C alebo C1 a výcvikové prípojné vozidlo skupiny E musí byť označené odnímateľnou fóliou s rozmermi 800 × 231 mm umiestnenou viditeľne v strede zadnej časti výcvikového vozidla
D1 alebo D musí byť označené odnímateľnou fóliou s rozmermi 380 × 110 mm alebo s rozmermi 800 × 231 mm umiestnenou na prednej časti výcvikového vozidla a odnímateľnou fóliou s rozmermi 800 × 231 mm umiestnenou viditeľne v strede na zadnej časti výcvikového vozidla; odnímateľný transparent musí byť za zníženej viditeľnosti presvetlený

D1E alebo DE výcvikové vozidlo podľa skupiny D alebo D1 a výcvikové prípojné vozidlo skupiny E musia byť označené odnímateľnou fóliou s rozmermi 800 × 231 mm umiestnenou viditeľne v strede na zadnej časti výcvikového prípojného vozidla