DobrýVodič.sk (on-line aplikácia – učebňa pre všetky operačné systémy aj mobilné zariadenia)

  • Chystáte sa absolvovať kurz na získanie vodičského preukazu a skúšky budete mať z nových pravidiel cestnej premávky?
  • Obávate sa záverečných testov? Už sa nemusíte!
  • Chcete si zopakovať a doplniť svoje vedomosti z nových pravidiel cestnej premávky?
  • Nemáte v PC alebo v notebooku CD/DVD mechaniku, prípadne používate tablet alebo mobil ?

Práve pre Vás je určená táto on-line učebňa, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie od teoretickej prípravy až po záverečné skúšobné testy.

NAVŠTÍVIŤ UČEBŇU  KÚPIŤ VSTUP DO UČEBNE za 4,- €

On-line učebňa DobrýVodič.sk vychádza zo súčasného obľúbeného titulu AUTOŠKOLA 2017 “SK” na PC CD/USB. Počas devätnástich rokov prešli učebné pomôcky rôznymi zmenami a pri príležitosti 20. výročia tejto publikácie Vám prinášame aj on-line verziu, ktorá je dostupná pre všetky operačné systémy a zariadenia. 1. januára 2017 sme uviedli na Slovenský trh nový produkt, ktorý je postavený na nových základoch a predstavuje stabilný systém pre budúci rozvoj. Učebňa sa skladá z dvoch základných častí – AUTOPILOT (kompletný sprievodca učebnými materiálmi v súlade s platnými osnovami) a KNIŽNICA (rozsiahla teoretická príprava na záverečné skúšky od legislatívy až po skúšobné sady testov).

AUTOPILOT (e-Learning druhej generácie)

Autopilot je kompletný sprievodca učebnými materiálmi v súlade s platnými osnovami. V spodnej časti obrazovky je percentuálne zobrazenie naštudovanej učebnej látky.

Učebný materiál sme rozdelili do jednoduchých krokov, ktorými Vás po jednom prevedieme. Následne Vás otestujeme a vrátime späť ku krokom, ktorým ste neporozumeli. Ak prejdete celým AUTOPILOTom, môžete sa bez obáv zúčastniť záverečnej skúšky z teoretickej časti!

LEGISLATÍVA

Aktualizovaná legislatíva, ktorá obsahuje všetky zákony a vyhlášky z oblasti pravidiel cestnej premávky v úplnom znení.

DOPRAVNÉ ZNAČKY

V časti dopravné značky sa nachádzajú všetky dopravné značky, ich význam, rozdelenie do jednotlivých skupín a zobrazenie dopravných značiek v reálnej situácii. Obsahuje doplnené a prekreslené nové dopravné značky platné od 1. januára 2016 v súlade s legislatívnou platnou pre rok 2017.

DOPRAVNÉ SITUÁCIE

V nasledujúcej časti sa nachádzajú nové 3D animované dopravné situácie, pribudli reálnejšie vozidlá, pohyb vozidiel je plynulý a zobrazenie je z vtáčej perspektívy pre jednoduchší prehľad. K dispozícii je riešenie dopravnej situácie a dopravné značky, ktoré sa nachádzajú v aktuálne zvolenej situácii. Nájdete tu ďalších 10 “extra” dopravných situácií s riešením. V úvode nájdete aj 8 úvodných ilustrácií k problematike dopravných situácií. Každá dopravná situácia má podrobné riešenie a výklad prejazdu jednotlivých vozidiel danou situáciou.

PRÍPRAVA na ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY – Precvičovanie

V tejto časti nájdete všetky testové otázky rozdelené na testové otázky z Pravidiel cestnej premávky, Podmienok prevádzky vozidiel v premávke, Dopravných značiek a Dopravných situácií, ktoré slúžia na učenie sa správnych odpovedí na jednotlivé testové otázky. V učebni sa nachádza 1164 testových otázok. Správne odpovede sa počas výučby okamžite zobrazujú farebne.

Ďalšia časť slúži na preverenie si vedomostí z pravidiel cestnej premávky. Pripravených je 60 sád skutočných záverečných testov (35 sád pre všetky skupiny a 25 sád pre skupiny C, D a T) ako na záverečných skúškach. Po zvládnutí testov hravo ukončíte kurz v autoškole a skúšky zvládnete na plný počet bodov! Testy boli generované na základe policajných testov.

PRÍPRAVA na ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY – Sady testov

Pokiaľ už vlastníte vodičský preukaz a jazdíte denno-denne, tak je táto on-line učebňa ideálna na oboznámenie sa s novými zmenami a preverenie Vašich znalostí z cestnej premávky. Zo skúseností na verejných výstavách (Stretnutia autoškôl Slovenska, Autosalóny v Nitre), kde sa PCCD/USB/on-line prezentuje vieme, že asi 25-30% vodičov nedokáže vyplniť test na požadovaný počet bodov!

KONŠTRUKCIA MOTOROVÉHO VOZIDLA

Konštrukcia motorového vozidla bola prerobená a obsahuje samostatnú časť Najbežnejšie poruchy motorového vozidla – táto časť Vám uľahčí zvládnuť skúšku z náuky o motorových vozidlách. Predstavuje teoretickú príručku základov, ktoré by mal každý účastník cestnej premávky ovládať. Teória je doplnená ilustráciami a je podaná jednoducho, vecne a zrozumiteľne.

PODROBNE ILUSTROVANÝ ZÁKON

Časť Ilustrované pravidlá cestnej premávky je doplnená o nové ilustrácie v častiach, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2017. Pribudli aj ilustrácie ďalších paragrafov. Ilustrácie pomáhajú rýchlejšie zvládnuť pravidlá cestnej premávky.


Počet ilustrácií:
579 / Počet animácií: 20

TEÓRIA VEDENIA VOZIDLA

Ďalšou časťou je Teória vedenia vozidlapodrobný popis teórie vedenia vozidla s ilustráciami.


Počet ilustrácií: 78 / Počet animácií: 1

ZÁSADY BEZPEČNEJ JAZDY

Ďalšou časťou sú Zásady bezpečnej jazdypodrobný popis zásad bezpečnej jazdy s ilustráciami.


Počet ilustrácií: 84 / Počet animácií: 16

AKO ZVLÁDNUŤ AUTOCVIČISKO

Samozrejmosťou je aj časť pod názvom Ako zvládnuť autocvičisko. Nájdete tu podrobný opis autocvičiska s ilustráciami. Teoretický výklad jazdných úkonov bol spracovaný v spolupráci s nitrianskou autoškolou. V tejto časti nájdete aj inštruktážne video jazdy na autocvičisku (13,5 min.), ako aj 3D animácie a 20 ilustrácií.

EKOŠOFÉROVANIE

Novou časťou je EKOšoférovaniepravidlá a zásady ekošoférovania s ilustráciami.


Počet ilustrácií: 25

POZRITE SI VIDEO “Predstavenie on-line učebne”

POZRITE SI VIDEO “Ako zaregistrovať AUTOŠKOLU”