JAZDÍME na BICYKLI

Na tejto novej učebnej pomôcke, ktorá je schválená Ministerstvom školstva SR (odporúčacia doložka číslo 2015-10737/29409:4-100C, platná do 11. júna 2019), sú použité texty zo schváleného CD Autoškola pre deti, ktoré prešli úpravami vzhľadom na nový zákon č. 8 / 2009 Z.z.

Učebná pomôcka je vyhotovená z tvrdého papiera – otvorený formát 420 x 210 mm, 250 g, lesklé lamino v tvare šesťuholníka. Informácie sú rozložené na štyroch stranách, t.j. šesťuholník je otvárateľný. Prednú stranu tvorí prinitovaná rotujúca ďalšia vrstva šesťuholníka s výrezmi pre ilustrácie s informáciami.

jazdime na bicykli

jazdime na bicykli

jazdime na bicykli

Obsah učebnej pomôcky:

 • Predná strana – nachádza sa tu šesť dopravných situácií so šiestimi možnými označeniami prednosti v jazde. Rotovaním vrchného šesťuholníka vzniká celkom 36 možností jazdy cyklistu križovatkami.
 • Vnútorná strana I. – obsahuje opis bicykla, jeho základné časti, povinnú výbavu bicykla, základné kroky, ktoré je cyklista povinný vykonať pred jazdou.
 • Vnútorná strana II. – obsahuje výklad jazdy cez križovatku bez vyznačenia prednosti v jazde ale aj s vyznačením prednosti v jazde dopr. značkami, cez železničné priecestie a spôsob jazdy cez križovatku riadenú svetelnými signálmi.
 • Zadná strana – opisuje jazdu križovatkou, kde je premávka riadená policajtom. Nachádzajú sa tu aj základné dopravné značky a správne riešenia križovatiek z prednej strany.

Určená je pre všetky vekové skupiny od 7 rokov. Momentálne je táto učebná pomôcka dostupná v limitovanej edícii!

SADA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK pre DDI

Nová rozšírená sada dopravných značiek obsahuje 60 kusov základných dopravných značiek, ktoré by žiaci I. stupňa základných škôl mali poznať. Dopravné značky sú vyhotovené vo formáte A5, 300 g papier s lesklým laminom.

Sú ideálnou pomôckou na výučbu dopravnej výchovy na školách, v centrách voľného času, ako aj pre vybrané autoškoly. Zoznam dopravných značiek v sade rozdelených podľa ročníkov Vám v prípade záujmu pošleme e-mailom na vyžiadanie.

 • edícia jar 2016

Znacky DDI

Učebnica AUTOŠKOLA pre DETI

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti učebnicu dopravnej výchovy “Autoškola pre deti”. Učebná pomôcka bola schválená Ministerstvom školstva SR dňa 27.9.2007 pod číslom CD-2007-15675/32922-1:091 ako doplnkové učebné texty dopravnej výchovy pre deti 1.stupňa ZŠ. Výučba dopravnej výchovy je nielen povinná, ako to vyplýva zo zákona č. 245/2008 Z.z., ale je vyslovene potrebná. Tieto produkty sú určené preventistom, pedagógom a taktiež žiakom, ktorým budú bohatým prínosom. Sú spracované prehľadne, obsahovo zachytávajú všetky témy a praktické časti potrebné k tomu, aby sa žiaci hravou formou naučili správať sa v cestnej premávke podľa pravidiel. Učebnica má 72 plnofarebných strán formátu 160 x 230 mm.

as_deti_obal

 • dopravné značky
 • bicykel
 • jazda bicyklom
 • riadené križovatky
 • jazda cez križovatky
 • prvá pomoc

autori: Mgr. Pavol Paračka, Bc. Peter Kovács, Zuzana Valeková

as_deti02

as_deti03
as_deti04
as_deti05